Integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

Peppbox är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss och inforamtionen behandlas enligt gällande Dataskyddsförordning (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Talento Branding AB, 556902-6049. Talento Branding lämnar aldrig ut eller säljer vidare adressuppgifter eller e-postadresser till tredje man om det inte är i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut. Genom att göra en beställning av en tjänst och genom registreringen av kunduppgifter i samband därmed, samtycker kunden till att Talento Branding AB behandlar uppgifterna för det ändamål som anges ovan. De mottagare som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter är samarbetspartners inom IT, frakt och logistik, marknadsföring och ekonomi. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran till Peppbox få information om vilka personuppgifter om dig som Peppbox behandlar.

 

Cookies

Peppbox använder så kallade cookies på webbplatsen i syfte att analysera flödet av information. Cookies är små filer som lagras på besökarens hårddisk. Denna information användas sedan till att anpassa och effektivisera Peppbox tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till dig som besökare, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Vissa cookies kan innehålla personuppgifter, till exempel när en besökare väljer att klicka i ”kom ihåg mitt inlogg” så sparas användarnamnet i cookies. Det är dock få cookies som innehåller personuppgifter eller annan information som kan spåras till en enskild besökare. De flesta cookies sparar generell information från informationsflödet på webbsidan, till exempel information om vilka länkar och annonser som besökarna klickar på. En del cookies är nödvändiga för att Peppbox ska kunna identifiera en registrerad besökare och ge denne tillgång till delar av webbplatsen som endast är tillgänglig för registrerade besökare. Om cookies inaktiveras kommer det inte vara möjligt för besökaren att få tillgång till vissa delar av webbplatsen.

Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

  • Sessionscookies, dvs. tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare. Vi använder oss av sessionscookies bland annat för att fastställa vilket språk du som användare valt och dessa behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte skulle fungera utan dessa cookies. 
  • Varaktiga cookies, dvs. cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut. Hur länge en varaktig cookie lagras beror på den specifika cookiens livstid och på dina inställningar i webbläsaren. Vi använder oss av varaktiga cookies bland annat för att förenkla din inloggning för att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. 
  • Förstapartscookies är cookies satta av Peppbox på vår egen webbplats. Sessionscookies och varaktiga cookies ovan är exempel på sådana förstapartscookies.
  • Tredjepartscookies, är analyscookies som tillhör Peppbox marknadsföringspartners. Dessa analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, exempelvis hur du använder vår webbplats, vilka sidor du besöker på webbplatsen samt vilka produkter du lägger i varukorgen eller köper. Dessa cookies tillåter oss att förbättra upplevelsen för dig som användare genom att anpassa marknadsföringsåtgärder som till exempel sökordsmarknadsföring och bannerannonsering, baserat på statistik. 

Du som besökare kan själv välja att inaktivera användningen av cookies. Beroende av vilken webbläsare du använder så går du tillväga på olika sätt. Genom att klicka på din webbläsare nedan får du mer information om hur du inaktiverar cookies i din webbläsare. Notera dock att vissa av de tjänster som Peppbox tillhandahåller kan bara användas om du accepterar användningen av cookies.

Google Chrome

Microsoft Windows Explorer

Apple Safari

Mozilla Firefox

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Genom Google Analytics genereras data i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för Peppbox och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Denna information kan överföras till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera och finns tillgängligt här.

Genom Google Analytics använder vi även cookies till remarketing. Remarketing innebär intressebaserad annonsering, dvs. att ditt beteende på vår webbsida kan användas för riktade annonser på andra webbplatser.. Om du har aktiverat Personliga annonspreferenser hos Google kan du komma att få riktade annonser baserat på sitt användarbeteende i olika webbläsare och på olika enheter. Om du önskar att förändra dina inställningar för remarketing eller önskar välja bort cookies som används för intressebaserad annonsering från Google, kan du göra det här.

 

Integritetspolicy

Peppbox är en del av Talento Branding AB (org.nr. 556902-6049) som är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in vid registrering eller köp på peppbox.se. Talento Branding ansvarar för att de personuppgifter som lämnas hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Namn, kundnummer, personnummer (för vissa betalningsalternativ), adress, e-postadress, telefonnummer och köphistorik registreras i syfte att genomföra köpet, hantera din order, uppdatera kring status på din order och leverera beställd vara, samt uppfylla åtaganden för garantier.

 

För att kunna leverera din order måste information om namn, adress, e-post och/eller telefonnummer delas med fraktbolaget, i detta fall PostNord.

 

Generellt så sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi raderar även personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att personuppgifterna som vi behandlar är inaktuella.